You are here:

Privatumo politika

1. Taikymo sritis

Malonu, kad lankotės mūsų interneto svetainėje ir domitės mūsų bendrove bei siūlomais produktais. Tvarkydami asmens duomenis, labai griežtai atsižvelgiame į Jūsų asmens duomenų ir privataus gyvenimo apsaugą. AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ pagal taikomas duomenų apsaugos taisykles tvarko asmens duomenis, surinktus mūsų interneto svetainės lankymo metu. 

Šią svetainę teikia ir valdo AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, adresu Pramonės g. 6, 57500 Kėdainiai, Lietuva, reg. nr. 161111219 (toliau – „Nordic Sugar“, „mes“, „mus“, „mūsų“)]. Ši privatumo ir slapukų politika (toliau – „Politika“) paaiškina, kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir tvarkome, kai lankotės mūsų interneto svetainėje ir susijusius su ja. Čia aprašomos ir Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės, įskaitant teisę nesutikti su tam tikru mūsų atliekamu tvarkymu.

Šioje interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. „Nordic Sugar“ neatsako už tokių interneto svetainių privatumo praktiką ar turinį.

2. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?


a. Asmens duomenys, susiję su apsilankymu mūsų interneto svetainėje

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, mūsų žiniatinklio serveriai pagal standartinę procedūrą išsaugo Jūsų IP adresą, kurį Jums priskiria interneto paslaugų teikėjas, taip pat tinklalapį, iš kurio atvykote į mūsų interneto svetainę, kuriose svetainės dalyse lankotės, kokia interneto naršykle (įskaitant jos versiją) ir operacine sistema naudojatės, prieigos kompiuterio pavadinimą, taip pat apsilankymo datą ir trukmę. 

Šiuos asmens duomenis tvarkome tokiais tikslais:

 • teikti techninius administravimo procesus, skirtus interneto svetainei; ir
 • įdiegti ir palaikyti IT saugumo priemones.

Asmens duomenis, kuriuos tvarkome dėl Jūsų apsilankymo šioje interneto svetainėje, ištriname ne vėliau kaip po 12 savaičių.


b. Asmens duomenys, susiję su Jūsų prašymais ir užklausomis

Mūsų interneto svetainės kontaktinėje formoje reikalaujama pateikti savo vardą, el. pašto adresą ir užklausos temą bei turinį. Galite pateikti papildomos informacijos, pvz., kitą kontaktinę informaciją (tokią kaip telefono numeris arba pašto adresas). 

Šiuos asmens duomenis tvarkome tokiu tikslu: 

 • atsakyti į Jūsų klausimus arba susisiekti su Jumis dėl Jūsų prašymų ir užklausų ir teikti paslaugas bei produktus, kurie išpildytų Jūsų prašymus ir užklausas; ir
 • ryšių su klientais valdymui.


c. Asmens duomenys, susiję su naujienlaiškiais, naujienomis ir leidiniais

Renkame ir tvarkome Jūsų vardą ir el. pašto adresą dėl mūsų naujienlaiškių, naujienų ir leidinių prenumeratos. Taip pat tvarkome Jūsų pašto adresą, jei užsisakėte mūsų spausdintus leidinius įprastu paštu. 

Remdamiesi Jūsų sutikimu, šiuos asmens duomenis tvarkome tokiu tikslu:

 • teikti naujienlaiškius, naujienas ir leidinius;
 • kviesti dalyvauti produktų apklausose; ir
 • kitiems rinkodaros tikslams.

Tam tikriems naujienlaiškiams naudojame „Rocket Sience Group“ LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 paslaugas, ypač naujienlaiškiams skirtą „MailChimp“ paslaugą. „MailChimp“ sertifikuota pagal JAV-ES duomenų apsaugos susitarimą („Privatumo skydą“), todėl atitinka ES duomenų apsaugos taisykles. 

Užsiprenumeravus naujienlaiškį, „MailChimp“ serveriuose JAV bus saugomi šie duomenys:

Jūsų vardas, pavardė, vartotojo vardas, titulas, kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris) ir IT informacija (IP adresas, naudojimo duomenys, slapukų duomenys, duomenys apie naršymą internete, vietos duomenys, interneto naršyklės duomenys).  

„MailChimp“ tvarko šiuos duomenis tam, kad galėtų mūsų vardu siųsti ir vertinti naujienlaiškius. Be to, „MailChimp“ taip pat gali tvarkyti šiuos duomenis, siekdama optimizuoti arba tobulinti savo paslaugas, pvz., techniškai optimizuoti naujienlaiškių siuntimą ir pateikimą. „MailChimp“ fiksuoja mūsų naujienlaiškio prenumeratas, kad įrodytų, jog registracijos procesas atitinka dviveiksmio sutikimo gauti naujienlaiškį patvirtinimo tvarką. Registre fiksuojamas registracijos ir patvirtinimo laikas, taip pat Jūsų IP adresas. „MailChimp“ taip pat fiksuoja „MailChimp“ saugomų asmens duomenų pokyčius.

„MailChimp“ vykdo statistinius tyrimus. Jie apima, pavyzdžiui, nustatymą, ar naujienlaiškiai atidaromi, kada atidaromi ir kokie saitai yra spaudžiami. Dėl techninių priežasčių ši informacija gali būti priskiriama atskiriems naujienlaiškių gavėjams. Nepaisant to, nei mes, nei „MailChimp“ nesiekiame stebėti individualių naudotojų. Vertinimai skirti nustatyti mūsų naudotojų skaitymo įpročius ir pagal juos pritaikyti turinį.

Bet kada galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio prenumeratos spustelėdami kiekviename el. laiške esančią prenumeratos atsisakymo nuorodą. Jei nesate užsiprenumeravę jokių naujienlaiškių ar paslaugų el. paštu, nebus perduodami jokie duomenys. „Rocket Science Group“ privatumo politiką galite peržiūrėti adresu mailchimp.com/legal/privacy/.


d. Asmens duomenys, susiję su Jūsų internetine paraiška

Siekdami įdarbinti, tvarkome informaciją, kurią pateikiate užpildę internetinę paraišką, įskaitant Jūsų CV ir kitus pateiktus dokumentus, taip pat interviu metu. Visoms paraiškoms, pateiktoms Danijos („Nordic Sugar“ A/S), Suomijos („Sucros“ OY ir „Suomen Sokeri“ OY) ir Švedijos („Nordic Sugar“ AB) subjektams, naudojame elektroninio įdarbinimo programinę įrangą „HR Manager“. Išsamesnės informacijos žiūrėkite atskiroje paraiškų privatumo politikoje „HR Manager“ programoje. Mūsų žmogiškųjų išteklių skyrius ir atitinkamas bendrovės skyrius gauna prieigą prie Jūsų duomenų, kai pateikiate paraišką konkrečiai laisvai darbo vietai. 

Pasibaigus įdarbinimo procesui, Jūsų paraiškoje pateiktus asmens duomenis (įskaitant pateiktus savo nuožiūra) saugome įstatymuose numatytą laikotarpį, nebent duodate leidimą tokius asmens duomenis saugoti ilgesnį laiką. 


e Kiek laiko saugome asmens duomenis?

Asmens duomenis ištriname taip, kaip nurodyta šiame skirsnyje, nebent kitame šios Politikos skirsnyje aiškiai numatyta kitaip.

Dėl prašymų ir užklausų tvarkomus asmens duomenis ištriname atsakę į Jūsų prašymą ar užklausą arba suteikę atitinkamas paslaugas ir (arba) produktus. Jūsų sutikimo pagrindu tvarkomus asmens duomenis (pvz., susijusius su naujienlaiškio prenumerata) ištriname Jums atšaukus savo sutikimą.

Išimtis: neištriname asmens duomenų, jei turime teisėtą interesą juos naudoti. Pavyzdžiui, saugome asmens duomenis ginčams išspręsti arba teisiniams reikalavimams išpildyti. Bet kokiu atveju nesaugome ir nenaudojame asmens duomenų ilgiau, nei būtina šioje politikoje nurodytiems tikslams.


f. Su kuo dalinamės asmens duomenimis?

Kitoms šalims asmens duomenis atskleidžiame ar perduodame šiais atvejais:

 • kitiems „Nordzucker“ grupės įmonėms, jei tai reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, jei Jūsų prašymas susijęs su kita „Nordzucker“ grupės bendrove arba tiek, kiek tai būtina vidaus administraciniais tikslais;
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie mūsų vardu atlieka tvarkymo operacijas, susijusias su interneto svetaine ir šioje politikoje išdėstytais tikslais (pvz., interneto svetainės prieglobos, techninės pagalbos, rinkodaros, el. pašto paslaugų teikėjams, duomenų analitikams, interneto svetainių kūrėjams);
 • jei esame įpareigoti atskleisti ar dalytis asmens duomenimis, kad išpildytume teisinius įsipareigojimus, arba siekdami įgyvendinti, apginti ar apsaugoti AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ ir kitų „Nordzucker“ grupės įmonių teises ir turą;
 • vyriausybinėms institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalauja vyriausybės ir teisėsaugos institucijos arba numato ar leidžia įstatymas, įskaitant, bet neapsiribojant, atsakymų į teismo įsakymus teikimą. Naudotojo informaciją taip pat atskleidžiame, jei turime pagrindo manyti, kad kažkas daro žalą arba kenkia mūsų teisėms ar turtui, kitiems mūsų interneto svetainės lankytojams ar kitiems asmenims, kuriems tokia veikla gali pakenkti.

Išskyrus anksčiau išdėstytus atvejus, asmens duomenys nebus platinami, parduodami ar kitaip perduodami trečiosioms šalims. Netvarkome ir neperduodame Jūsų asmens duomenų, tvarkomų pagal šią Politiką už Europos ekonominės erdvės (toliau – „EEE“) ribų, išskyrus asmens duomenys bendrinamus su "MailChimp" ar "Google", kaip nustatyta šią Politiką. 

3. Slapukai

Naudojame slapukus ir panašias technologijas, pvz., žymėjimą, kad mūsų interneto svetainės (įskaitant ir mobilias interneto svetaines) veiktų geriau ir kad atskirtumėme Jus nuo kitų naudotojų. 

Visi duomenys, surinkti naudojant slapukus, bus naudojami tik turinio kokybei ir prieinamumui gerinti, teikti paslaugas ir pagalbą mūsų lankytojams. Duomenys gali būti viešinami laikas nuo laiko, tačiau tik agreguota, asmens tapatybės neatskleidžiančia forma, nurodant, pavyzdžiui, bendrą lankytojų skaičių. 

Toliau pateikiama mūsų slapukų politika, kurioje rasite išsamesnę informacija apie tai, kokius slapukus naudojame ir kam.

4. Jūsų teisės

Norėdami pasinaudoti toliau išsamiai aprašytomis teisėmis, el. paštu susisiekite su į „Nordzucker“ grupės duomenų apsaugos pareigūną (išsamiau žr. skirsnį „Susisiekimas“).

Turite teisę prašyti informacijos apie savo asmens duomenis, jų gavėjus ir tvarkymo tikslus, kuriems Jūsų asmens duomenys yra naudojami. Gavę Jūsų prašymą, ištaisysime netikslius asmens duomenis. Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti mums pateiktus asmens duomenis perkelti arba juos ištrinti. 

Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą toliau naudoti Jūsų asmens duomenis. 

Tais atvejais, kai tvarkoma teisėto intereso pagrindu, pavyzdžiui, atsakyti į jūsų užklausas ar administraciniais tikslais, galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl Jūsų konkrečios situacijos. Galite kontroliuoti Jums siunčiamos rinkodaros kiekį ir turite teisę bet kuriuo metu prašyti nutraukti rinkodaros pranešimų siuntimą.  

Tikimės, kad galėsime atsakyti į Jūsų klausimus dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, turėdami neišspręstų klausimų, turite teisę kreiptis į duomenų apsaugos institucijas. Galite pateikti skundą savo gyvenamosios vietos, darbo vietos ar tariamo duomenų apsaugos įstatymo pažeidimo valstybėje narėje.

5. Susisiekimas

Dėl savo teisių kreipkitės į „Nordzucker“ grupės duomenų apsaugos pareigūną adresu dataprotection@nordzucker.com. „Nordzucker“ grupės duomenų apsaugos pareigūną taip pat galite kreiptis, jei turite nusiskundimų dėl kokių nors duomenų apsaugos aspektų. Turėdami papildomų klausimų ar komentarų susisiekite su AB „Nordic Sugar Kėdainiai“.