You are here:

Mūsų etikos kodeksas

„Nordzucker“ vertybės yra šio etikos kodekso pamatas ir mūsų kultūros pagrindas. Vertybėmis vadovaujamės kasdienėje veikloje, o etikos kodeksas yra jomis paremtas, kad suteiktų konkretesnių gairių sprendžiant įvarius klausimus.

„Speak-up“ sistema: galimybė pranešti apie neetišką elgesį

„Nordzucker“ visų pirma pabrėžia, kad veikla turi būti teisėta, tvari ir etiška. Mūsų įmonėje visoje Europoje dirba daugiau nei 3200 darbuotojų. Atsakomybė, atsidavimas, drąsa ir įvertinimas yra svarbiausios mūsų vertybės.

Norime paskatinti visus mūsų darbuotojus, klientus, tiekėjus bei kitus suinteresuotus asmenis padėti mums atskleisti neetišką elgesį ir neteisėtą verslo praktiką. Kviečiame pranešti apie pažeidimus šiose srityse:

  • korupcija ir kyšininkavimas,
  • apgaulė, vagystė ir kitoks neteisėtas manipuliavimas turtu;
  • aplinkosaugos, produktų saugos, sveikatos ir saugos darbe reglamentų bei nuostatų pažeidimai;
  • elgsena, dėl kurios gali būti pateikiami netikslūs ar klaidingi finansinių ar audito ataskaitų rezultatai;
  • seksualinis priekabiavimas;
  • konkurencijos ir duomenų apsaugos įstatymų pažeidimai;
  • „Nordzucker“ Etikos kodekso pažeidimai.

Per šią informavimo sistemą (BKMS® sistemą) apie tai galima atvirai pranešti, jei norite, taip pat anonimiškai. Informacija, kurią pateiksite per šią sistemą, bus tvarkoma griežtai konfidencialiai.