You are here:

Finansinė atskaitomybė

Kaip „Nordzucker“ grupės narė, „Nordic Sugar“ yra neatsiejama „Nordzucker“ konsoliduotų ataskaitų dalis. Ataskaitiniai metai prasideda kovo 1 d., baigiasi vasario 28 d.